Ocak 23, 2011

Tecavüz "insanlık" suçudur!

""İnsanlık” suçu olan tecavüze ve tecavüze bakışa; ezberci inanç ve düşüncelere, normatif Duygulanımlara, ahlaki yargılara, edilgen tepkisizliğe ve suskunluğa, yapıştırılan yaftalara, ataerkil söylemlere ve “İkinci Travma”lara - “İkinci Tecavüz”lere karşı, “Ananı da al git!” diyenlere ve yardakçılarına karşı, hamile kadınları dövenlere karşı, yumurta demagojisi destekçilerine, alkol ve haberleşme yasakçılarına, sanat yoksullarına karşı, perdesiz evi örtüsüz kadına benzetenlere karşı:

Ellerimizi Birleştiriyoruz!...

“Bedenlerimize,

Zihinlerimize,

Kişiliklerimize,

Temel Hak ve Özgürlüklerimize,

Cinselliğimize,

Cinsiyetimize,

Cinsel yönelimimize,…

Yaşamımıza!

Her an iktidar olma amacıyla tecavüz ediliyor!

Tecavüz “İnsanlık” Suçudur!...

Tecavüz, iktidarın, gücün kendinde olduğunu şiddetle kanıtlama çabasıdır!...

Tecavüz, -ilkel ya da uygar- fiziksel güç kullanarak iktidar olma sanrısı ve bu sanrıdan haz alma çiğliğidir!...

Tecavüz, Tecavüzdür!...

Hayalbaz Ekibi

www.hayalbaz.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder